lable - visa trung quốc 1 tháng

Thủ tục xin cấp visa trung quốc 1 tháng 1 lần

Thủ tục xin cấp visa trung quốc 1 tháng 1 lần

Visa Trung Quốc loại 1 tháng 1 lần là loại visa du lịch ngắn hạn áp dụng cho công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam. Người mang visa loại này được phép nhập cảnh vào trung quốc và lưu trú không quá 15 ngày.

1