lable - visa hong kong

Visa Hong kong 1T1L nhập cảnh đường bay

Visa Hong kong 1T1L nhập cảnh đường bay

Visa Hongkong 1T1L là loại visa 1 tháng 1 lần, thời gian lưu trú 7 ngày cho 1 lần nhập cảnh qua đường bay.

1